لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتکیف گلیم ظریف دلفان
ایدهایجاد کارگاه تولیدی و ساخت کیف گلیم در سطح انبوه
محل استقرارمرکز رشد دلفان
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملزهرا نیازی
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتیشماره ثبت: 658
تاریخ ثبت: 25/4/93
سال تاسیس: 1393
شناسه ملی شرکت: 14004238539
تلفن: 09370908393
پست الکترونیک: z.niazi1275@yahoo.com
آدرس: شهرستان دلفان خ بهارستان-ک ش جهانی3
افتخاراتتقدیرنامه از سازمان صنایع دستی بندرعباس 1394
عکس محصول
توضیحات<#f:1349/>