لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتموسسه فنی و حرفه ای آزاد کمال الملک
ایدهنقاشی با سبک نگا مدرنیسم
محل استقرارمرکز رشد دلفان
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملعلی محمد مرادی
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

 

شماره شناسایی موسسه:12573

تاریخ صدور:1396/11/02

شماره تماس:09169618456

پست الکترونیک:honarsaraymoradi@gmail.com               

افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول
توضیحات

 

در این سبک که با مطالعه و تحقیق سبک های نقاشی از جمله نگارگری (نقاشی ایرانی) گرافیک، امپرسیونیسم و مدرنیسم ایده گرفته و پایه گذاری شده است که با قرار دادن شاخص های اصلی این سبک ها در کنار هم باعث ایجاد یک روش اجرایی جدید در زمینه نقاشی می باشد

1- ایجاد ایده نو در حوزه نقاشی

2- معرفی فرهنگ ها و ]داب و رسوم اقوام مختلف از طریق این سبک