لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتشرکت نوآوران فناوری هما
ایدهتابلوی تبلیغاتی اسلایدی سخنگو
محل استقرارمرکز رشد خرم آباد
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملعلی سبحانی
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

 

شماره ثبت: 12821

سال تأسیس: 1396

شناسه ملی: 14007191846

تاریخ ثبت: 96/08/16

پست الکترونیک: a.s.workcenter@gmail.com

آدرس: خرم‌آباد- پارک علم و فناوری لرستان

افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول
توضیحات<#f:1349/>