نام شرکتشرکت بهین الکترونیک وطن
ایدهسیستم امنیتی هوشمند با سرورهای داخلی
محل استقرارمرکز رشد خرم آباد
نام مدیر عاملنوشین برزویی
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

 

شماره ثبت: 12430

سال تأسیس: 1395

شناسه ملی: 14006612165

تاریخ ثبت: 95/12/04

تلفن: 09166970655

پست الکترونیک: n_borzoei@yahoo.com

آدرس: خرم‌آباد- پارک علم و فناوری لرستان

افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول
توضیحات<#f:1349/>