لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتدانش و صنعت زاگرس
ایدهبخاری فن دار کم مصرف با رویکرد انتقال گرمای باقیمانده گازهای خروجی دودکش به هوای مصرفی بخاری - پکیج و موتور خانه با رویکرد انتقال گرمای باقیمانده ...
محل استقرارمرکز رشد الیگودرز
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملمنظر جلیلی
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

 

شماره ثبت:  2118

 شناسه ملی:14008436800

 تاریخ ثبت:  1398/04/11

تلفن: 09927792347

پست الکترونیک: ialilim8266@gmail.com

آدرس: الیگودرز- خیابان شاهد جنوبی

افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول
توضیحات

تولید یک محصول در جهت کاهش مصرف سوخت و ایجاد ایمنی بیشتر برای وسایل گاز سوز و در نهایت ایجاد یک محصول که مشتری به دلیل موارد ذکر شده و بخصوص هزینه کمتر برای خرید و نصب محصول به استفاد در ساختمان و بنا نصبت به ان ترقیب میشود