لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتسنگ های تزینی ایران
ایدهتولید چسب ماستیک
محل استقرارمرکز رشد الیگودرز
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملمحمد نبی بیات
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتیشماره ثبت: 549 سال تاسیس: 71 شناسه ملی: 14000135922 تاریخ ثبت :13/10/1371 وب سایت: Mohsen.sobhani167@yahoo.com پست الکترونیک: آدرس: ازنا- روستای زرنان
افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات<#f:1349/>