تاریخ خبر: ٠٨:٠٠ - چهارشنبه ٢ اسفند ١٣٩٦

دعوت به همکاری

متن کامل

تاریخ خبر: ٢١:٤٦ - سه شنبه ١٩ دی ١٣٩٦
دومین جلسه کمیسیون تخصصی، فناوری و نوآوری

دومین جلسه کمیسیون تخصصی، فناوری و نوآوری

دومین جلسه کمیسیون تخصصی، فناوری و نوآوری با حضور نمایندگانی از سازمان های ... متن کامل


2 3 صفحه بعدی >>