سه شنبه ١٣ شهريور ١٣٩٧ :: ١٥:١١

مذاکرات دوجانبه رئیس و مدیران پارک علم و فناوری لرستان با نمایندگان کشورهای حاضر در نشست IASP

مذاکرات دوجانبه رئیس و مدیران پارک علم و فناوری لرستان با نمایندگان کشورهای حاضر در نشست IASP

 

برگزاری مذاکرات دوجانبه رئیس و مدیران پارک علم و فناوری لرستان با مدیر منطقه توسعه ترنتینو ایتالیا در خصوص انتقال تجربیات و همکاری های دو جانبه در سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری و مناطق نوآوری در اصفهان


مذاکرات دوجانبه رئیس و مدیران پارک علم و فناوری لرستان با مدیر نوآوری پارک علم وفناوری سینتیفیکو اسپانیا در خصوص انتقال تجربیات و همکاری های دو جانبه در سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری و مناطق نوآوری در اصفهان


مذاکرات دوجانبه رئیس و مدیران پارک علم و فناوری لرستان با مدیر اجرایی پارک علم وفناوری مگورل رومانی در خصوص انتقال تجربیات و همکاری های دو جانبه در سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری و مناطق نوآوری در اصفهان


مذاکرات دوجانبه رئیس و مدیران پارک علم و فناوری لرستان با مدیر مراکز نوآوری اسکولکوو روسیه و همچنین  مدیر دپارتمان تکنو پارک روسیه در خصوص انتقال تجربیات و همکاری های دو جانبه در سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری و مناطق نوآوری در اصفهان