سه شنبه ١٣ شهريور ١٣٩٧ :: ١٥:١٩

حضور پارک علم و فناوری لرستان در کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری در اصفهان

حضور پارک علم و فناوری لرستان در کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری در اصفهان