سه شنبه ٢٤ دی ١٣٩٨ :: ١٥:٠١

تفاهم نامه همکاری مرکز رشد دلفان و کتابخانه عمومی شهید نواب صفوی شهرستان دلفان

تفاهم نامه همکاری مرکز رشد دلفان و کتابخانه عمومی شهید نواب صفوی شهرستان دلفان

  انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری فی مابین مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان تابعه پارک علم وفناوری لرستان و نهاد کتابخانه عمومی شهید نواب صفوی شهرستان دلفان