شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٨ :: ١٢:٢٦

انعقاد تفاهم نامه مرکز رشد دلفان با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دلفان

انعقاد تفاهم نامه مرکز رشد دلفان با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دلفان

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دلفان با مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان وابسته با پارک علم و فناوری لرستان در راستای توسعه همکاری های مشترک علمی، پژوهشی و فناوری