تاریخ خبر: ١٤:٣١ - دوشنبه ٢٧ فروردين ١٤٠٣

چالش هفتگی رفع نیاز و دریافت راهکار در حوزه های مختلف

چالش هفتگی رفع نیاز و دریافت راهکار در حوزه علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، فنی و مهندسی متن کامل

تاریخ خبر: ٠٩:٣٧ - شنبه ٢٥ فروردين ١٤٠٣

چالش هفتگی رفع نیاز و دریافت راهکار

چالش هفتگی رفع نیاز و دریافت راهکار در حوزه علوم انسانی، علوم فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه متن کامل

تاریخ خبر: ٠٩:١٨ - يکشنبه ١٩ فروردين ١٤٠٣

پذیرش دانشجو به شیوه استادمحور بر اساس نیاز صنایع و شرکت های تولیدی خدماتی

صنایع می توانند تا ۱۵ اردیبهشت ماه نیازهای پژوهشی خودرا در سامانه نان ثبت کنند متن کامل


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>