چهارشنبه ٢ خرداد ١٣٩٧ :: ٠٩:٠٧

اولین استارتاپ ویژه صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

اولین استارتاپ ویژه صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

اولین رویداد استارت آپی ویژه صنایع کوچک با هدف شناسایی و رتبه بندی و حمایت از استارتاپها در حوزه صنایع کوچک بویژه در زمینه خوشه های صنعتی، کنسرسیوم های تولیدی و صادراتی با رویکرد برطرف سازی حلقه مفقوده و رفع نیازهای فناورانه در حوزه تولید و خدمات با مزیت رقابت منطقه ای و ملی در سال جاری و نهایتا معرفی به کمی گذاری و صندوقهای VC به منظور سرمایه گذاری و اجرا برگزار می گردد.