يکشنبه ١٣ خرداد ١٣٩٧ :: ١٢:٠٩

جشنواره زنان و دختران صاحب کسب و کار و کارآفرین در مرداد 1397

 جشنواره زنان و دختران صاحب کسب و کار و کارآفرین در مرداد 1397

جشنواره زنان و دختران صاحب کسب و کار و کارآفرین توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و انجمن زنان مدیر کارآفرین در مرداد ماه سالجاری برگزار می گردد، لذا از کلیه بانوان صاحب کسب و کار و کارآفرین درخواست می شود جهت شرکت در جشنواره فوق از طریق سایت www.ea.wenet.ir  نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند .