يکشنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٧ :: ١٠:٢١

اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۷ شرکت سهامی برق منطقه‌ای باختر

اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۷ شرکت سهامی برق منطقه‌ای باختر

جهت کسب اطلاعات بییشتر به سامانه تحقیقات برق به آدرس satab.tavanir.org.ir و سایت شرکت به آدرس www.brec.ir مراجعه نمایید.