سه شنبه ٢٢ آبان ١٣٩٧ :: ١٠:١٦

تعیین اولویت های تحقیقاتی سال 98 شرکت برق منطقه های باختر

تعیین اولویت های تحقیقاتی سال 98 شرکت برق منطقه های باختر

بدینوسیله به اطلاع می رساند معاونت برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه های باختر به منظور مشارکت فعال مراکز پژوهشی و  فناوری در تعریف پروژه ها و طرح های تحقیقاتی در راستای اجرای سیاست های وزارت نیرو جهت تدوین عناوین نیاز ها و اولویت های تحقیقاتی صنعت برق از فناوران پارک علم و فناوری لرستان دعوت می نماید، ضمن بررسی زمینه های موجود در حوزه کاری مربوطه عناورین اولویت های تحقیقاتی خود را در سامانه تحقیقات برق (ساتب) به نشانی اینترنتی http://satab.tavanir.org.ir  تا تاریخ 97/08/25 ثبت نمایند.