سه شنبه ١١ ارديبهشت ١٣٩٧ :: ٠٨:١٨

دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس دوره:

 دکتر محسن ریاضی

 • دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
 • معاون دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی
 • رئیس گروه برنامه ریزی و تدوین راهبردهای کلان سازمان تامین اجتماعی

 

 سرفصل دوره:

 •  آشنایی با عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه های مختلف (بیمه، درمان و سرمایه گذاری)
 • آشنایی با فرآیند پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و قوانین و مقررات ناظر بر آن
 • آشنایی با فرآیند بازرسی از کارگاه ها و قوانین و مقررات ناظر بر آن
 • آشنایی با مزایای تامین اجتماعی برای کارفرمایان
 • آشنایی با فرآیند اجراییات و قوانین و مقررات ناظر بر آن
 • نحوه اخذ کد کارگاهی و تحت پوشش قرار دادن کارکنان
 • تخفیفات و معافیت های موجود در زمینه نرخ حق بیمه برای کارفرمایان
 • نحوه تقسیط بدهی کارفرمایان
 • راهکارهای وصول حق بیمه از کارفرمایان در تامین اجتماعی
 • نحوه بخشودگی جرائم کارفرمایان
 • آشنایی با پیمان ها در قوانین و مقررات تامین اجتماعی
 • چگونگی بررسی شکایات کارفرمایان در هیئت های بدوی و تجدید نظر
 • و ...