نام شرکت نام مدیر عامل تصویر مدیرعامل اطلاعات ثبتی افتخارات عکس محصول توضیحات
داروسازی خرمان صدیقه قاسمی شماره ثبت: ۱۵۳۶ سال تأسيس: ۱۳۷۳ شناسه ملي: ۱۰۸۶۱۲۶۷۲۲۱ تاريخ ثبت: ۱۳۷۳/۰۱/۳۱ وب سايت: www.khorraman.ir تلفن: ۱۹-۰۶۶۱۴۲۲۶۵۱۷ پست الكترونيك: khorraman@gmail.com آدرس: خرم آباد، شهرک صنعتی شماره ۱، بلوار ابتکار، خیابان ابتکار ۲ ۱/ کسب عنوان کار آفرین ملی در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی ایران۱۳۹۳ ۲/ کسب عنوان واحد برتر در نمایشگاه کالای ایرانی ۱۳۹۱ ۳/ کسب عنوان تعاونی برتر گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی در جشنواره گیاهان داروئی کشور ۱۳۹۱ ۴/ برگزیده هشتمین جشنواره ملی فن آفرینی جشنواره شیخ بهایی در بخش تداوم فن آفرینی ۱۳۹۱ ۵/ احـراز مقـام کارگـر نمــونه کشـوري توسط مدیر عامل شرکت داروسـازي خُـرّمان ۱۳۹۰ ۶/ کسب عنوان کارآفرین برتر کشور در ششمین جشنواره امتنان از کار آفرینان برتر سال ۱۳۹۰ ۷/ کسب عنوان نخست و دریافت تندیس زریـن در بخش فن آفرینان رشد یافته جشنواره شیخ بهایی۱۳۹۰ ۸/ کسب عنوان پژوهشگــر برتــر استــان ۱۳۹۰ ۹/ کسب عنوان کارآفریــن برتــر استــان ۱۳۹۰ ۱۰/ کسب عنوان واحد نمونه صنعتی معدنی ۱۳۹۰ ۱۱/ کسب عنوان کارآفریــن برتــر زاگــرس (جشنــواره منطقــه ای فن آفرینــی زاگرس) ۱۳۸۹ ۱۲/ برگزیـــده کشــوری دومیــــن جشنــواره نـــوآوری و شکوفایــی ۱۳۸۸ ۱۳/ کسب عنوان چهــره برتــر استان در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۸۸ ۱۴/ برگزیـــده کشــوری دومیــــن جشنـواره نـوآوری و شکوفایــی ۱۳۸۸ ۱۵/ چهــره برتــر استـان در سالگـرد پیــروزی انقـلاب اسـلامی ۱۳۸۸ ۱۶/ برگزیده استانــی و کشـوری جشنـواره سیمـرغ (جشنـواره تحقیقــات نـوآوری و شکوفایی) ۱۳۸۷ ۱۷/ برگزیده استانــی و کشـوری جشنـواره سیمـرغ (جشنـواره تحقیقــات نـوآوری و شکوفایی) ۱۳۸۷ ۱۸/ برگزیده برتر تعاونی کارآفرین نوپا ۱۳۸۵ ۱۹/ کسب عنوان دستگاه پژوهشی برتر به سبب استفاده بهینه از یافته های تحقیقاتی و کاربردی کردن آنها ۱۳۸۲ ۲۰/ مـورد تقدیـر قرار گرفتـه توسط دانشگاه ها و سازمان ها به دلیل ارائه و بکارگیری الگوی نوآورانه و کاربردی کردن تحقیقات <#f:1349/>