نام شرکت نام مدیر عامل تصویر مدیرعامل اطلاعات ثبتی افتخارات عکس محصول توضیحات
بازار سلامت ماداکتو شهرام گندابی <#f:1345/> تحقیقات بازار و بازاریابی، صادرات، واردات و توزیع <#f:1347/> <#f:1348/> <#f:1349/>