نام شرکت نام مدیر عامل تصویر مدیرعامل اطلاعات ثبتی افتخارات عکس محصول توضیحات
کشت و صنعت لرستان دکتر سرچشمه پور <#f:1345/> تولید فرآورده های کشاورزی ودامی <#f:1347/> <#f:1348/> <#f:1349/>