نام شرکت نام مدیر عامل تصویر مدیرعامل اطلاعات ثبتی افتخارات عکس محصول توضیحات
افلاک پلاست خرم سمیه موسیوند <#f:1345/> تولید مشتقات نفتی <#f:1347/> <#f:1348/> <#f:1349/>