نام شرکت نام مدیر عامل تصویر مدیرعامل اطلاعات ثبتی افتخارات عکس محصول توضیحات
شیمی فرآیند دیزل (ادبلو) حسین دوراندیش <#f:1345/> تولید مایع ادبلو <#f:1347/> <#f:1348/> <#f:1349/>