نام شرکت نام مدیر عامل تصویر مدیرعامل اطلاعات ثبتی افتخارات عکس محصول توضیحات
شرکت تعاونی مشاوره مهندسی در امور سرمایه گذاری و خدمات اداری۱۹۹۰ هژیرک مهدی صفوی <#f:1345/> شماره ثبت: ۳۲۴۷ تاريخ ثبت: ۸۱/۹/۲۰ <#f:1347/> <#f:1348/> <#f:1349/>