نام شرکت نام مدیر عامل تصویر مدیرعامل اطلاعات ثبتی افتخارات عکس محصول توضیحات
خرم گشت مخملکوه رضا ترک شماره ثبت:۳۸۴۱۹۳ شناسه ملي: ۱۰۳۲۰۳۳۴۷۳۳ <#f:1347/> <#f:1348/> <#f:1349/>