نام شرکتاطمینان سازه
ایدهتولید انواع شن و ماسه و بتن سبک با الیاف کاه
محل استقرارپارک
نام مدیر عاملاحمد مراد پور
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

شماره ثبت: 100/17/24397

سال تأسیس: ۱۳85

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۳۰۸۴۸۳

تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۲/۰۳

وب سایت: -

تلفن: 9161612358

پست الکترونیک: moradpourahmad@yahoo.com

آدرس: خرم آباد- کیلومتر 11 جاده الشتر- روبروی پاسگاه رباط نمکی

افتخارات

- گواهی تحقیق و توسعه

- دریافت لوح به عنوان مهندس نمونه در همایش پیمانکاران مهندسین توسعه و کارآفرینی در سال 1393

- دریافت لوح به عنوان پیمانکار نمونه در همایش پیمانکاران مهندسین توسعه و کارآفرینی در سال 1393

- دریافت لوح به عنوان شرکت تولیدی نمونه در همایش پیمانکاران مهندسین توسعه و کارآفرینی در سال 1393

- کسب عنوان واحد نمونه در بخش صنعت در دهمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان لرستان در سال 1394

- دریافت لوح به عنوان مهندس نمونه در همایش پیمانکاران مهندسین توسعه و کارآفرینی در سال 1394

- دریافت لوح به عنوان پیمانکار نمونه در همایش پیمانکاران مهندسین توسعه و کارآفرینی در سال 1394

- دریافت لوح به عنوان شرکت تولیدی نمونه در همایش پیمانکاران مهندسین توسعه و کارآفرینی در سال 1394

- واحد نمونه صنعتی و معدنی استان لرستان در روز ملی صنعت و معدن در سال 1395

عکس محصول
توضیحات<#f:1349/>