چهارشنبه ٢ آبان ١٣٩٧ :: ١٠:٠٢

دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار کامفار شرکت مهندسین مشاور آمار پردازان فراز

دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار کامفار شرکت مهندسین مشاور آمار پردازان فراز

شرکت مهندسین مشاور آمار پردازان فراز در نظر دارد دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار کامفار را  روز شنبه مورخ 97/8/5 ساعت 8/30تا13/30 در محل سازمان صنعت و معدن استان واقع در خرم آباد، انتهای بلوار ولیعصر برگزار نماید. بدینوسیله به اطلاع کلیه واحدهای فناور مستقر در پارک و مراکز رشد وابسته می رساند در این دوره آموزش که به صورت رایگان می باشد  شرکت نمایند.

تلفن تماس: 06633234304