صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان لرستان از جمله صندوق های است که به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری و ارائه خدمات مالی به کارآفرینان، نوآوران، شرکت های فناور و دانش بنیان با حمایت بخش خصوصی، صندوق نوآوری و شکوفایی کشور و  پارک علم و فناوری لرستان  تاسیس شده است.

 

 

  برای ورود به سایت صندوق اینجا کلیک کنید