جستجوی پیشرفته


امروز : چهارشنبه ۲۷ دى ۱۳۹۶


جايزه زنان در علم
اخبار - اخبار فناوری
يكشنبه ، 11 تیر 1396 ، 09:14

"جايزه زنان در علم" اولين جايزه زنان پژوهشگر در سال ۱۳۹۶ از طرف دفتر مشاور وزير در امور زنان و خانواده وزارت علوم با همكاري تعدادي از نهادها و مؤسسات علمي و فرهنگي ملي و بين‌المللي، اهدا خواهد شد.

اولين جايزه زنان در علم به زناني اعطا مي شود كه سهم به سزايي در پيشبرد علم در حوزه تخصصي فعاليت خود داشته باشند.جايزه زنان در علم جايزه‌اي است كه به زنان پژوهشگر علم كه در زمينه گسترش مرزهاي دانش، خدمت به گسترش ارزش‌هاي اجتماعي و در راستاي توسعه پايدار فعاليت شاخصي داشته باشند، اهدا مي شود. داوطلبان بايد فعاليت شاخصي در عرصه هاي علمي فراتر از وظايف شغلي خود و به شكل غير رسمي در سطح جامعه داشته باشند.

هدف از اهداي اين جايزه به شرح زير است:

- شناسايي، معرفي، تشويق و حمايت زنان پژوهشگر تأثيرگذار در حوزه علم

- شناسايي سهم توليدات علمي زنان پژوهشگر در پيشبرد علم در جمهوري اسلامي ايران

ماده ۱: شرايط نامزدي جايزه

۱. زنان پژوهشگر فعال در حوزه علم مي توانند نامزد دريافت اين جايزه شوند.

۲. عملكرد فرد انتخاب شده بايد در زمينه مورد نظر ابتكاري و فراتر از فعاليت هاي موجود در آموزش رسمي كشور باشد.

۳. اين جايزه به زنان پژوهشگري تعلق مي‌گيرد كه در زمان اعلان فراخوان در قيد حيات باشند.

ماده ۲: شوراي سياستگذاري

شوراي سياستگذاري بر حسب موضوع از دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي مرتبط تشكيل خواهد شد.

تبصره ۱: در شوراي سياستگذاري علمي شيوه اعطاي جايزه بررسي و تصويب و در شوراي علمي، پرونده داوطلبان بررسي و افراد اصلح انتخاب مي شود.

ماده ۳: شوراي علمي

وظايف شوراي علمي: انتخاب گروه داوران

گروه داوران با شرايط زير انتخاب خواهند شد:

۱. گروه داوران شامل ۸-۶ نفر خواهد بود.

۲. داوران بايد از حسن شهرت برخوردار بوده، و وجهه علمي مناسب داشته باشند.

۳. اعضاي گروه داوران در زمان عضويت امكان نامزد شدن خود يا نهادي كه به صورت استخدامي با آن همكاري دارند. براي دريافت جايزه را نخواهند داشت.

۴. نشست‌هاي داوران حداقل با حضور ۵ نفر تشكيل خواهد شد.

۵. تصميم نهايي دست كم با نصف به علاوه يك رأي مورد تصويب قرار خواهد گرفت.

ماده ۴: معيارهاي اهداي جايزه

۱. سابقه فعاليت: محقق حداقل در اين زمينه ۵ سال تجربه و سابقه فعاليت داشته باشد.

۲. برنامه‌ريزي كلان: تمام فعاليت هاي فرد بايد در جهت رسيدن به نتيجه‌اي تأثيرگذار و ماندگار برنامه‌ريزي شود و فرد هدف محدود و كوتاه مدت نداشته باشد.

۳. اصالت: در فعاليت علمي مورد نظر، بايد خلاقيت، ابتكار و نوآوري وجود داشته باشد و برداشت يا تقليد از فعاليت ديگر كشورها نباشد، اما اين معيار بايد با توجه به شرايط و وضعيت موجود در كشور سنجيده شود.

۴. ارزش علمي: فعاليت بايد از نظر علمي مستدل و قابل دفاع باشد.

۵. ترويج علم: به منظور ارتباط با جامعه از پژوهشگران انتظار مي‌رود كه بتوانند فعاليت خود را به زبان ساده براي عموم مردم ارائه كنند.

ماده ۴: مشخصات جايزه

جايزه شامل دو بخش لوح سپاس و مبلغ نقدي خواهد بود.

تبصره ۲: لوح سپاس جايزه به برگزيدگان اعطا خواهد شد.

تبصره ۳: به نفرات اول تا سوم جوايز نقدي اهدا خواهد شد.

تبصره ۴: به برندگان از طرف كميسيون ملي يونسكو نيز لوح اعطا خواهد شد.

اين شيوه نامه، به منظور تدوين خط‌ مشي و دستورالعمل انتخاب برگزيدگان براي اهداي اين جايزه در ۶ ماده و ۳ تبصره در شوراي سياستگذاري دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم تنظيم شده است. دبيرخانه با هماهنگي دفتر در مركز تحقيقات سياست علمي كشور تشكيل خواهد شد.

 

آخرين ويرايش : يكشنبه ، 11 تیر 1396 ، 09:19


تابلو اعلانات

 

 

http://lstp.ir/portal/templates/rayka/img/INSTP.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوندها


نظرسنجی
نظر شما درباره عملکرد پارک چیست؟
 

تقویم

اوقات شرعی