نام شرکتموسسه گردشگری آواگشت
ایدهطراحی اپلیکیشن گردشگری
محل استقرارمرکز رشد دورود
نام مدیر عاملاحسان پارسا
تصویر مدیرعامل<#f:1345/>
اطلاعات ثبتیشماره ثبت: 135
سال تأسیس: 1396
شناسه ملی: 14006794058
تاریخ ثبت: 06/03/96
وب سایت:
تلفن:
شماره موبایل مدیرعامل شرکت: 9169627309
پست الکترونیک: avagasht2018@yahoo.com
آدرس: دورود خیابان منوچهری میدان امام خمینی خیابان ولیعصر
افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول<#f:1348/>
توضیحات<#f:1349/>