لوگوی شرکت<#f:2722/>
نام شرکتکوک هیجان فن آور
ایدهروش نوین در حل مشکل یادگیری جدول ضرب با تصویر سازی واقعیت افزوده
محل استقرارمرکز رشد بروجرد
اطلاعات استقرار<#f:2723/>
نام مدیر عاملمجید یاراحمدی
تصویر مدیرعامل
اطلاعات ثبتی

شناسه ملی شرکت:14007106928

شماره ثبت:3662

تاریخ ثبت:1396

تلفن: 9100559394

وبلاگ:

پست الکترونیک: majidyarahmadi293@gmail.com

افتخارات<#f:1347/>
عکس محصول
توضیحات<#f:1349/>