سه شنبه ١٩ تير ١٣٩٧ :: ٠٩:٣٦

رفع مشکل واردات بدون انتقال ارز تجهیزات پزشکی

رفع مشکل واردات بدون انتقال ارز تجهیزات پزشکی

طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی که به ۲۷ بانک ابلاغ شده است، تخصیص و تامین ارز آن دسته از تجهیزات و ملزومات پزشکی که قبل از ۹۷.۰۱.۲۲ با انجام ثبت سفارش غیر بانکی (بدون انتقال ارز/ ارز متقاضی) به صورت اعتباری خریداری و از گمرکات ذیربط ترخیص شده و موعد پرداخت تعهدات آنها بعد از ۹۷.۰۱.۲۲ باشد، به نرخ روز پس از انجام ثبت خدمت (با اشاره به جزییات ثبت سفارش کالایی) و تایید آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو) امکان پذیر شد.

بر این اساس واردکنندگان واجد شرایط باید پس از انجام ثبت خدمت با شرایط پیش گفته حداکثر تا تاریخ ۹۷.۰۵.۱۵ نسبت به ارسال گواهی های ثبت آماری ذیربط با کد تخصیص۳۷۹۹۶۵۰ به اداره نظارت ارز بانک مرکزی اقدام کنند تا نسبت به تخصیص ارز برای آنها اقدام شود.

لازم به ذکر است پس از تایید تخصیص ارز بانک می‌تواند ظرف مهلت مقرر در گواهی مذکور نسبت به خرید ارز پس از هماهنگی لازم با ادارات آمار و تعهدات ارزی و بین‌الملل بانک مرکزی اقدام کند.
رفع مشکل واردات بدون انتقال ارز تجهیزات پزشکی
پول

بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را در خصوص واردات و تخصیص ارز تجهیزات و ملزومات پزشکی صادر کرد که بر این اساس مشکل واردات بدون انتقال ارز این اقلام حل خواهد شد.

به گزارش ایبِنا، طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی که به ۲۷ بانک ابلاغ شده است، تخصیص و تامین ارز آن دسته از تجهیزات و ملزومات پزشکی که قبل از ۹۷.۰۱.۲۲ با انجام ثبت سفارش غیر بانکی (بدون انتقال ارز/ ارز متقاضی) به صورت اعتباری خریداری و از گمرکات ذیربط ترخیص شده و موعد پرداخت تعهدات آنها بعد از ۹۷.۰۱.۲۲ باشد، به نرخ روز پس از انجام ثبت خدمت (با اشاره به جزییات ثبت سفارش کالایی) و تایید آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(سازمان غذا و دارو) امکان پذیر شد.

بر این اساس واردکنندگان واجد شرایط باید پس از انجام ثبت خدمت با شرایط پیش گفته حداکثر تا تاریخ ۹۷.۰۵.۱۵ نسبت به ارسال گواهی های ثبت آماری ذیربط با کد تخصیص۳۷۹۹۶۵۰ به اداره نظارت ارز بانک مرکزی اقدام کنند تا نسبت به تخصیص ارز برای آنها اقدام شود.

لازم به ذکر است پس از تایید تخصیص ارز بانک می‌تواند ظرف مهلت مقرر در گواهی مذکور نسبت به خرید ارز پس از هماهنگی لازم با ادارات آمار و تعهدات ارزی و بین‌الملل بانک مرکزی اقدام کند.

 

لینک خبر: http://daneshbonyan.isti.ir