سه شنبه ١٤ آبان ١٣٩٨ :: ١٢:٤١

بازدید دانش آموزان استعدادهای درخشان از پارک علم و فناوری لرستان

بازدید دانش آموزان استعدادهای درخشان از پارک علم و فناوری لرستان